Google ads

SILA CARI DI SINI

Google

Sunday, October 25, 2009

MAKKAH KEAJAIBAN DAN KEAGUNGAN KOTA SUCI

Penulis ini lama tinggal di Makkah, sembari kuliah tersempatkan untuk menorehklan segenap pengalaman, tentunya ketika bersentuhan langsung dengan kota Makkah. Ketika itu Abd.Adzim Irsad sedang memperdalam kemapuan bahasa Arab. Terekam selama tujuh tahun berdomisili di tanah suci, bahkan pengalaman menjadi guide untuk para jamaah haji sempat dilakoni. Apa yang dilihat tentunya telah ditelusur dan hasilnya terdiskripsi di buku ini. Kendati buku ini tidak bersentuhan langsung dalam wilayah manasik atau pedoman ibadah Umroh dan Haji, namun dapat digunakan menggenapi pengetahuan berhaji. Di buku ini pula diceritakan asal usul, bahkan ada alasan mengapa Baitullah itu ditempatkan di Kota Makkah, kemudian kedahsyata air zam-zam juga dikupas tuntas keajaibannya.
Bab-ba yang dibahas buku ini:
Bab I [PENDAHULUAN]
Sejarah Singkat Hidup Nabu Muhammad SAW
Tanda-tanda Kenabian (Irhas)
BAB II. KEUTAMAAN MAKKAH AL-MUKARRAMAH
Makkah: Nama Yang Istimewa
Nama-nama Tanah Suci al-Haram
Batas-batas Makkah (Tanah Haram)
Asal Usul Makkah Dinyatakan Sebagai Tanah "Haram"
Etika Terhadap Tanah SHaram
Karakteristik Dua Kota Suci
Beribadah di Makkah
BAB III.TEMPAT-TEMPAT ISTIMEWA DAN DIKABULKANNYA DOA
Ka'bah al Musyarrafah
Nama Ka'bah dalam Al Qur'an
Tempat-Tempat Istimewa Dikabulkannya Doa
BAB IV. KA'BAH : KIBTAB KAUM MUSLIMIN
Kiblat Shalat
Pewaris Kunci Ka'bah (Juru Kunci)
Keutamaan Beramal Baik di Tanah Haram
BAB V. SEJARAH PEMBANGUNAN KA'BAH
Premugaran Baitullah
Pembangunan Oleh Nabi Adam a.s
Pembangunan Ole Syitst
Pembangunan Ibrahim a.s dan Ismail a.s
Bentuk Baitullah Bangunan Ibrahim a.s
Pembangunan Baoitullah Oleh Suku Amaliqah
Renovasi Qursay Bin Kilab
Pembangunan Kaum Quraisy
Renovasi Abdullah bin Zubair
Pembangunan Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi
BAB. VI. SEJARAH PERLUASAN MASJIDIL HARAM
Perluasan Pada Masa Umar bin Al-Khattab
Perluasan di Masa Al-Mahdi
Perluasan Utsmaniyah
Pemerintahan Arab Saudi
Masa Depan Masjidl Haram
BAB VII. SUMUR ZAM-ZAM
Sekjarah Singkat Mata air Zam-zam
Zam-Zam Sepeninggal Nabi Ismail
Penggalian Zam-zam oleh Abdul Munthalib
Fadhilah Air Zam-Zam
Manfaat Air Zam-zam
Cerita Syaikh Fattah Sreputar Air Zam-Zam
Ikatan Zam-Zam dengan Nabi
Penyembuhan Penyakit dengan Zam-Zam
Sopan Santum Terhadap air Zam-Zam
Perusakan Zam-Zam Oleh Kaum Non Islam
Pemeliharaan Zam-Zam
Zam-Zam Sekarang ini
BAB VIII TANGGUNG JAWAB DAN ETIKA PENDUDUK HARAM
Etika Penduduk Makkah Sebelum Islam
Etika dan Tanggung Jawab Umat Islam Terhadap Ka'bah
Etika Pemungkim dan Tamu Allah
BAB IX, ARAFAH, MUZDALIFAH DAN MINA (ARMINA)
Arah
Muzdhalifah
Muna/Mina
BAB X. TEMPAT-TEMPAT UNTUK MIQAT HAJI DAN UMRAH
Miqat Umrah
Miqad Khusus Ritual Haji
Rician Miqat dan Batas-batasnya
GUNUNG-GUNUNG DAN TEMPAT BERSEJARAH
Gunung Qubays [Jabal Qubays]
Gunung Nur [Jabal Nur]
Gunung Tsur
Bukit Rahmah [Jabal Rakhmah]
Masjid Jin
Masjid Syajarah [Masjid Pohon]
Ma'la (Kuburan Makkah)
BAB XII MASA DEPAN KOTA MAKKAH
Makkah di ERa Pemerintahan Arab Saudi
Perluasan Masjidil Haram dan Mas'a [Tempat Sa'i]
Dampak Megahnya Kota Makkah
Kondisi Makkah Mendatang
BAB XIII MELESTARIKAN SUNNAH ZIARAG DAN UMRAH
TRadisi Ziarah Haji
Tradisi Sepulang dari Haji
Tradisi Mengganti Nama
Data Buku
JUDUL: Makkah e4ajaiban dan Keagungan KOta Suci
PENULIS: A + Plus Books. Jl. anggrek 126 Sambilegi, Maguwoharjo. Depok Sleman Jogyakarta 55282. Tekp: (0274) 488132. E-mail: arruzzwacana@yahoo.com
ISBN: 978-979-25-4606-4
CETRAKAN: Pertama Agustus 2009
TEBAL: 276 halaman, 14 x 21 cm

No comments:

ads